facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down

Om något inte känns bra

Om ditt barn eller du som elev har svårigheter i skolan är den snabbaste vägen oftast att ta kontakt med skolans medarbetare direkt. Olinsgymnasiet vill uppmuntra att synpunkter på våra verksamheter eller våra medarbetare först tas upp med den det berör. I andra hand ska du prata med skolans rektor och i tredje hand skolans huvudman. Blir du ändå inte nöjd, kan du slutligen göra en anmälan till Skolinspektionen.

Här kan du läsa mer om hur du lämnar dina synpunkter eller klagomål till oss.

Gäller det diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling hänvisar vi till vår handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Här kan du läsa hela PLANEN.